Gepost door cmsadmin

Hieronder een overzicht van de 3 verschillende mogelijke kwalificaties van inkomsten uit crypto en de fiscale implicaties ervan.

Normaal beheer van het privévermogen (0%)

De meeste investeerders zijn particulieren die hun vermogen voor een deel beleggen in cryptomunten. Indien deze investeringen de grenzen van het beheer door een goede huisvader niet te buiten gaan, is er in principe geen sprake van een belastbaar inkomen.

Speculatie (33%)

Indien de inkomsten uit de beleggingen in crypto gekwalificeerd worden als speculatie, zijn deze belastbaar als diverse inkomsten. Dit zal het geval zijn indien er zeel veel transacties plaatsvinden op korte tijd, maar er toch geen sprake is van een beroepsactiviteit.

Beroepsinkomsten (tot 50%)

Als uw inkomsten uit crypto uw voornaamste beroepsactiviteit uitmaken zullen deze belastbaar zijn volgens de normale regels van de personenbelasting. Die inkomsten moeten dan ook aangegeven worden en zullen onderworpen worden aan de progressieve belastingschijven. De belastingvoet  loopt op tot 50% voor alle inkomsten boven de 42.000 euro.

In welke categorie val ik?

Er zijn geen harde scheidingslijnen tussen deze 3 categorieën van investeerders. De meeste betwistingen bestaan over de vraag of er al dan niet sprake is van “normaal beheer” van het privévermogen. De belangrijkste indicatoren zijn de volgende:

  • De frequentie van de aan-en verkopen. Indien er veel transacties plaatsvinden zal dit sneller als abnormaal beheer gezien worden door de fiscus.
  • De duurtijd van de investeringen. Indien de cryptomunten minder dan een jaar aangehouden worden is dat een indicatie van speculatie.
  • Het aandeel van de investeringen in het totale vermogen. Hoe groter het aandeel van cryptomunten in het totale vermogen, hoe sneller dit buiten het normaal beheer van het privévermogen zal vallen.
  • Of er al dan niet aan mining gedaan wordt, geleend wordt om te investeren, …

cryptocurrency

Aangezien deze inkomsten een relatief nieuw fenomeen zijn is het speelveld nog niet volledig afgebakend. In het kader hiervan werd een vragenlijst opgesteld door de dienst voorafgaande beslissingen van de FOD financiën.

Elke investeerder bevindt zich in een unieke situatie. Onder welke categorie de inkomsten vallen is een feitenkwestie, die voor nogal wat onzekerheid kan zorgen. Daarom is het ook steeds mogelijk om een voorafgaande beslissing te vragen aan de FOD financiën om zekerheid te bekomen over de behandeling van uw inkomsten.

 

Vragen over de aard van uw crypto-investeringen en de fiscale implicaties?

Begeleiding nodig bij de aanvraag van een voorafgaande beslissing? Aarzel niet om ons te contacteren via infotax@bloom-law.be !

@DieterVanwelden
#cryptocurrency #FODFIN #Voorafgaandebeslissing