Gepost door An Janssens

Het Europees Parlement keurde op 20 april 2023 verordening 2023/1114 m.b.t. cryptoactiva, de zogenaamde MiCA-reglementering, goed. Door cryptobedrijven spelregels op te leggen wil men cryptobeleggers beter beschermen tegen een aantal risico’s in verband met beleggen in crypto­activa, en hen helpen frauduleuze constructies te vermijden.

De MiCA (Markets in Crypto Assets) reglementering wil duidelijke regels voorzien ter bescherming van Cryptobeleggers. Deze ontbraken tot op vandaag.

Hiermee worden aanbieders van allerhande cryptodiensten geviseerd.

 

Aanbieders van cryptoactivadiensten

Vooreerst moeten aanbieders van cryptoactivadiensten aan hoge eisen voldoen:

  • Deze aanbieders vallen onder het toezicht van de Europese marktautoriteiten;
  • Ook moet voor cryptodiensten in de EU bij de nationale toezichthouder om de toelating gevraagd worden om actief te zijn;
  • Verder is de aansprakelijkheid van aanbieders voorzien wanneer zij bv. cryptoactiva van beleggers verliezen.

 

Uitgevers van cryptomunten

Ook richt MiCA zich op uitgevers van cryptomunten.

Deze moeten beleggers niet alleen duidelijke informatie verschaffen over de activa die ze lanceren.

Uitgevers van stablecoins (digitale activa gelinkt aan reguliere valuta) moeten daarvoor ook reserves aanleggen. De reserves moeten aangelegd worden in een verhouding van 1/1, en deels in de vorm van deposito’s.

 

Milieu- en klimaat-voetafdruk

Actoren op de crypto­activa­markt moeten informatie over hun milieu- en klimaat­voetafdruk verstrekken.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) zal ontwerpen van technische regulerings­normen opstellen voor de inhoud, methoden en presentatie van informatie over de voornaamste negatieve milieu- en klimaat­effecten.

 

Witwaswetgeving

In uitvoering van de MiCA-verordening wordt de Europese Bank­autoriteit belast met het bijhouden van een openbaar register van niet-conforme aanbieders van crypto­activa­diensten.

Aanbieders van crypto­activa­diensten waarvan de moeder­onderneming is gevestigd in landen die voorkomen op de EU-lijst van derde landen met een hoog vermoed witwas­risico en op de EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belasting­gebied, zullen verplicht worden verscherpte controles uit te voeren conform het anti­witwas­kader van de EU.

cryptobedrijven

Inwerkingtreding

De verordening werd gepubliceerd op 9 juni 2023, en zal van toepassing zijn vanaf 30 december 2024.

 

Meer informatie?

Contacteer ons via infotax@bloom-law.be

@AlexanderDelafonteyne
#MiCA #Crypto #Bitcoin #Witwas